انجمن نابینایان استان کرمان

تهیه دستگاه Voice Recorder

تهیه دستگاه ضبط صدا برای موسسه

مبلغ پروژه: 50,000,000 ریال

مبلغ مانده: 25,650,000 ریال

تعداد مشارکت: 11

مبلغ مشارکت: 24,350,000 ریال

موسسه خیریه انجمن نابینایان استان کرمان در نظر دارد با خرید 10 دستگاه Voice Recorder خدمت رسانی بهتری برای مددجویان خود داشته باشد.

شما هم می توانید با مشارکت در این طرح یاور انجمن باشید.همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید